Test

Historische performance

We vertellen graag over hoe onze vermogensbeheerders presteren. Bij het beoordelen van een vermogensbeheerder vinden we het wel zo eerlijk om het rendement te vergelijken met gewoon bitcoin vasthouden en alle beheerskosten in de vergelijking mee te nemen. Ook staat een behaald rendement altijd in de context van het risico dat daarvoor is genomen. Bij een hoger risico verwacht je op lange termijn een hoger rendement.

Daarom hebben we het volgende gedaan. We hebben de werkelijk behaalde rendementen van de door ons beheerde portefeuilles gegroepeerd in drie risiconiveaus: laag, middel en hoog risico. In de onderstaande grafiek hebben we de waardeontwikkeling daarvan afgezet tegen gewoon bitcoin vasthouden. In de waarde van de portefeuilles zijn de kosten die wij rekenen al verwerkt, dit is dus wat onze klanten er netto aan hebben overgehouden.