Onze visie

Een nieuw financieel systeem

Alle deskundigen zijn het erover eens: het huidige financiële systeem loopt op zijn laatste benen. Het is niet de vraag óf maar wanneer een nieuwe crisis uitbreekt. Wij geloven niet in vernieuwing van het stelsel dat ons hier heeft gebracht, maar in een radicale herziening, waarin bitcoin een hoofdrol speelt. De toekomst is decentraal.

Onze visie

Bitcoin verandert de wereld

Voor steeds meer mensen vertoont ons geldsysteem scheuren. Sparen loont niet meer, terwijl datgene waar men geld voor opzijzet snel duurder wordt. Monetair beleid wordt steeds extremer. De rente is negatief en centrale banken kopen voor biljoenen aan leningen op.

Bitcoin is digitaal en soeverein geld; het bestaat onafhankelijk van de inspanningen van een overheid, centrale bank of commercieel bedrijf. De macht erover ligt bij het collectief dat ervoor zorgt dat iedereen zich aan de regels houdt. Er is daardoor geen centrale partij die de geldhoeveelheid kan vergroten. Het is niet gek dat men bitcoin daarom ook wel ‘het digitale goud’ noemt.

Bitcoin is de eerste en de grootste in een nieuwe beleggingscategorie. Met 200 miljoen gebruikers wereldwijd en een marktwaarde van een biljoen dollar is bitcoin de experimentele fase ruimschoots ontgroeid. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet naar professionele financiële infrastructuur, zodat ook grote vermogens veilig kunnen worden aangekocht en bewaard.

Voor de een staat bitcoin voor een uitzonderlijke kans, waarbij de mogelijke winst veel groter is dan het mogelijk verlies. Voor de ander is het een vroege investering in de technologie van de toekomst. In een tijd waarin er steeds minder mogelijkheden zijn om vermogen in stand te houden of te laten groeien, is bitcoin een onmisbare toevoeging aan elke beleggingsportefeuille.

Steeds minder risico’s

De afgelopen jaren zijn op technisch en juridisch vlak veel risico’s weggenomen. Ook het marktrisico is sterk gekrompen; de liquiditeit is inmiddels voldoende om met honderden miljoenen dollars in en uit te stappen. Toch is investeren in crypto-assets nog lang niet risicovrij. Het vereist technische kennis, inzicht in de markt en deskundigheid om de kwaliteit van verschillende assets te beoordelen.

We zien het als onze opdracht om de risico’s voor onze klanten te minimaliseren. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanbod nauwkeurig te selecteren, de hoogste standaarden te hanteren en onze klanten persoonlijk te begeleiden en wegwijs te maken in een decentrale en digitale toekomst.

Hoe ziet de bank van de toekomst eruit?

Wij geloven dat crypto-assets een vertrouwd onderdeel zullen worden van het lokale en internationale financiële stelsel. De financiële instelling van de toekomst heeft bewaren, sparen en betalen met bitcoin en beleggen in andere crypto-assets verankerd in haar dienstverlening. AMDAX loopt hierin voorop.

We willen bitcoin en andere digitale assets een logisch onderdeel maken van ons dagelijks leven. Aankopen en bewaren zonder drempels en kosten. Handelen, sparen en beleggen met een druk op de knop en met deskundige begeleiding onder handbereik. En waarom in de toekomst niet ook lenen met bitcoin als onderpand of een betaalpas gekoppeld aan een cryptorekening?