Onboarding

Hoe verloopt het onboardingproces bij AMDAX?

Vanwege onze registratVanwege onze registratie bij DNB volgen wij bij iedere klant een compliance procedure en vragen we u informatie aan te leveren. Hoe het proces exact verloopt is afhankelijk van het type account dat u bij AMDAX opent. Graag nemen we u hieronder mee in de stappen die we doorlopen om uw profiel compleet te maken.

Via onze website kunt u zich aanmelden voor een AMDAX-account. U geeft hierbij aan wat voor type account u wilt openen en in welke dienst u interesse heeft. Wij bellen u op werkdagen binnen 24 uur voor een persoonlijk gesprek. U ontvangt van ons een link tot ons klantenportaal. Hier wordt u gevraagd informatie aan te leveren en documenten te uploaden. Onze compliance afdeling zal controleren of wij alle benodigde informatie hebben en contact met u opnemen als er vragen zijn. De verwerking van deze gegevens neemt – afhankelijk van de compleetheid en complexiteit – gemiddeld 2 werkdagen in beslag.

Zodra de complianceprocedure is afgerond, ontvangt u van ons een klantovereenkomst. U kunt deze overeenkomst doornemen en (digitaal) ondertekenen. Nadat wij uw getekende klantovereenkomst retour hebben ontvangen openen we met plezier de rekening en krijgt u toegang tot uw persoonlijke AMDAX-account.

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie die wij van u vragen tijdens de onboarding procedure.

Onboarding voor individuele particuliere klanten

Indien u ervoor kiest om een individueel particulier AMDAX-account te openen hebben we het volgende van u nodig:

 • Persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Een kopie van uw paspoort of ID-kaart (let op: indien u uw ID-kaart uploadt, wordt gevraagd om de voor- en achterzijde).
 • Een bankafschrift met uw naam, adres en uw rekeningnummer. Dit dient de rekening te zijn waarvan u het geld gaat overmaken en waar wij uitbetalingen aan doen. U kunt een digitaal bankafschrift downloaden in de online omgeving van uw bank (niet via een mobiele app). Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Bewijs van herkomst van uw investeringsbedrag, zoals een recente aangifte inkomstenbelasting.
 • Een ingevulde vragenlijst, het zogenoemde Survey.

U kunt alle gevraagde stukken uploaden via uw persoonlijke profiel in ons portaal. Een link naar dit portaal vindt u in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Onboarding voor particuliere klanten met partner of kind

Bij AMDAX is het ook mogelijk een account met uw partner of kind te openen, waarbij u beide toegang heeft tot de rekening. Indien u hiervoor kiest hebben we het volgende van u nodig:

 • Persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Bewijs van herkomst van uw investeringsbedrag, zoals een recente aangifte inkomstenbelasting.
 • Een kopie van beide paspoorten of ID-kaarten (let op: indien uw ID-kaart uploadt, wordt gevraagd om de voor- en achterzijde).
 • Een bankafschrift met uw naam, adres en uw rekeningnummer. Dit dient de rekening te zijn waarvan u het geld gaat overmaken en waar wij uitbetalingen aan doen. U kunt een digitaal bankafschrift downloaden in de online omgeving van uw bank (niet via een mobiele app). Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Wilt u een 2e rekening toevoegen? Dat kan. Als u ons de informatie m.b.t. beide rekeningen stuurt zullen we deze beide “whitelisten”
 • Een ingevulde vragenlijst, het zogenoemde Survey.

U kunt alle gevraagde stukken uploaden via uw persoonlijke profiel in ons portaal. Een link naar dit portaal vindt u in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Onboarding voor zakelijke klanten

Om een zakelijk AMDAX account te openen hebben we volgende informatie van u nodig:

 • Gegevens van de juridische entiteit (bedrijfsnaam, KvK-nummer, adres, telefoonnummer).
 • Persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) en bewijs van adres van de wettelijk vertegenwoordiger(s) en uiteindelijk belanghebbende(n)
 • Een kopie van uw paspoort of ID-kaart (let op: indien u uw ID-kaart uploadt, wordt gevraagd om de voor- en achterzijde).
 • De meest recente jaarrrekening van uw bedrijf. Deze gebruiken wij om de herkomst van de inleg te kunnen achterhalen.
 • Een bankafschrift met de bedrijfsnaam, het zakelijke adres en het rekeningnummer. Dit dient de rekening te zijn waarvan u het geld gaat overmaken en waar wij uitbetalingen aan doen. U kunt een digitaal bankafschrift downloaden in de online omgeving van uw bank (niet via een mobiele app). Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Overzicht van met de juridische entiteit gelieerde andere juridische entiteiten.
 • Bewijs van herkomst van het investeringsbedrag.
 • De meest recente jaarrekening.
 • Een ingevuld en ondertekend UBO-formulier – dit formulier krijgt u van ons toegestuurd.

U kunt alle gevraagde stukken uploaden via ons portaal. Een link naar dit portaal vindt u in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.

Onboarding voor stichtingen

Indien u namens een stichting een account opent bij AMDAX hebben we volgende informatie van u nodig:

 • De meest recente jaarrekening van de stichting.
 • De akte van oprichting en Statuten. Hier kunnen we de verdeling van aandelen inzien.
 • Een kopie van paspoorten of ID-kaarten van de deelnemers binnen de stichting (let op: indien uw ID-kaart uploadt, wordt gevraagd om de voor- en achterzijde).
 • Een kopie of download van de bankrekening van de stichting met adresgegevens.

U kunt alle gevraagde stukken uploaden via ons portaal. Een link naar dit portaal vindt u in de e-mail die u van ons heeft ontvangen.