Model, momentum en mastodont

Aldus AMDAX / Marcel Burger

In de financiële wereld hebben hedgefundstrategieën een vaste plek verworven. Waar bankiers het in vroegere tijden vooral moesten hebben van hun zakelijke kennis en intuïtie, vertrouwen zij nu op data en modellen om tot een goede beleggingsstrategie te komen. Bij AMDAX maken we eveneens gebruik van deze strategieën, maar omdat de cryptomarkt jong en volatiel is, vergt dit vermogensbeheer beduidend meer maatwerk en een agressieve benadering.

Wanneer je met jonge mensen over crypto spreekt, valt het altijd op dat zij zoveel minder gereserveerd zijn. Die open, nieuwsgierige houding herinnert mij aan mezelf toen ik zestien was. Het was de leeftijd waarop ik begon met beleggen, en de start van een carrière waarin finance altijd gepaard ging met logica. Mijn econometrische achtergrond is daarin onmiskenbaar, voortdurend gespitst op het verhaal dat data ons vertelt en op de slimme invalshoeken die daarin verscholen liggen.

Als institutioneel portefeuillebeheerder maakte ik in 2018 een bewuste keuze voor het cryptodomein. We zijn nu slechts drie kalenderjaren verder, maar in de jonge en relatief onontgonnen markt van cryptovaluta ben ik inmiddels een mastodont. Ik zag destijds mogelijkheden die traditionele vermogensbeheerders uit onbekendheid veelal links lieten liggen. Inmiddels is cryptovermogensbeheer een vast onderdeel van AMDAX’ portfolio, met basisprincipes die niet wezenlijk verschillen van de traditionele fondsen. Alleen, waar traditionele hedgefunds investeren in aandelen en obligaties, bestaat ons beleggingsuniversum uit bitcoin en altcoins.

Voor de invulling van iemands portefeuille maken we van iedere klant een risicoprofiel. We kijken daarbij naar factoren als leeftijd, het vermogensaandeel van de crypto-investering en de persoonlijke voorkeur voor een defensieve dan wel offensieve strategie. Op basis van deze input bepalen we de parameters in het model. Hieruit vloeit een voorstel voort waarin we de begrenzing van de portefeuille aangeven aan de hand van de meest en minst opportune situatie. Binnen die bandbreedte benutten we het momentum in de markt.

Met name de selectie en de verdeling van de altcoins vergen veel werk. Deze markt wordt gekenmerkt door heftige conjunctuurcycli die een snelle ingreep in het model vereisen. Dit betekent dat wij continu gespitst zijn op signalen dat de markt gaat bewegen, zodat wij tijdig kunnen reageren als onze algoritmes daartoe aanleiding geven. Tegelijkertijd hebben we voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen in de markt, waar we vervolgens projecten bij zoeken die een goede kans maken op een dominante rol. Dat maakt het vermogensbeheer in cryptovaluta kennis- en arbeidsintensief, maar daar staan dan ook mooie resultaten tegenover. In de afgelopen maanden hebben wij voor onze vermogensbeheercliënten stevige rendementen gerealiseerd. Dus luister naar de wijze raad van deze oude mastodont: wie in deze markt het momentum weet te koppelen aan het juiste model en daarbij ook nog fundamenteel de juiste keuzes maakt, maakt grote sprongen. En… jump!